Inloggen

Regie op gegevens

Tijd:
- uur
Locatie:
Zaal 4 (met beamer)
Spreker(s):
Douwe Leguit

Samenvatting

Het kabinet heeft als ambities om mensen centraal te stellen in dienstverlening en hen ‘regie te geven over hun gegevens’. Dat doen we door met hackathons, experimenten en living labs te leren wat daarvoor nodig is en tegelijkertijd helderheid te creëren rondom de kaders waarbinnen dit gerealiseerd kan worden. Alleen vraagt dat wel een brede aanpak, interbestuurlijk en publiek-privaat, waarbij belangen soms strijdig lijken te zijn. Om te verkennen wat het betekent als mensen regie over hun gegevens hebben, kijken we onder andere naar levensgebeurtenissen. Op die momenten zijn verschillende partijen betrokken en is informatiedeling vaak complex. Daarmee willen we zicht krijgen op de meerwaarde van het concept ‘regie op gegevens’ en wat daarvoor georganiseerd moet worden.

Meer info: www.digitaleoverheid.nl/rog