Inloggen

Innovatieplatform TestlabOM

Tijd:
- uur
Locatie:
Bibliotheek
Spreker(s):
Robbert Hoving

Gedetailleerde beschrijving

Ons aanbod:

  • Een kort-cyclisch proces (o.a. design-thinking) om snel te komen tot werkbare producten,
  • Een robuust ecosysteem met kennisinstituten, overheidspartners, bedrijfsleven (zoals StartUps) en netwerkorganisaties om samen mee te experimenteren,
  • Professionele begeleiding van experimenten
  • Wegen naar exogene financiering.

Hierbij staat de werkvloer en de maatschappelijke opgave centraal.

In mijn presentatie ga ik dieper in op mijn speerpunten: Sociale en Technologische Innovatie en wat wij de afgelopen twee jaar geleerd hebben.